DYL present at INSAR

Van 3 t/m 6 mei vond het INSAR (International Society for Autism Research) congres plaats in Stockholm. INSAR is wereldwijd het grootste congres op gebied van wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Ook het Design Your Life project was aanwezig op deze conferentie. Niels en Thijs hebben allebei een poster over het project gepresenteerd. Kijk voor meer informatie over het congres op https://www.autism-insar.org/page/2023AnnMtg

From 3 to 6 May, the INSAR (International Society for Autism Research) congress took place in Stockholm. INSAR is the largest congress worldwide in the field of scientific research on autism. The Design Your Life project was also present at this conference. Niels and Thijs both presented a poster about the project. For more information about the congress, visit https://www.autism-insar.org/page/2023AnnMtg

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *