Design Your Life-panel

Design Your Life-panel sign-up/ Inschrijven voor het Design Your Life panel

We are looking for young autistic adults who do not receive support from a care organisation to take part in the Design Your Life-panel. Once signed up, we will invite you to take part in an online meeting to discuss the development of the Design Your Life toolkit. At a later stage, we will also invite you to become a member of an online community, where we post project updates and offer topics for discussion.

We zijn op zoek naar autistische jongvolwassenen die geen ondersteuning ontvangen van een zorgorganisatie om deel te nemen aan het Design Your Life-panel. Eenmaal ingeschreven zullen we je uitnodigen om deel te nemen aan een online bijeenkomst om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de Design Your Life toolkit. Op een later moment zullen we je uitnodigen om lid te worden van een online community, waar we projectupdates posten en onderwerpen aanbieden om over te discussiëren.