Succesvolle evaluatie toolkit

Bij Design Your Life zijn we momenteel onze toolkit aan het evalueren. We hebben 20 toolkits gemaakt die we aan autistische jongvolwassenen en begeleiders geven om erachter te komen of en hoe het in de praktijk werkt. Onlangs is één van die evaluaties heel succesvol afgerond! Bij AssortiMens in Oldenzaal heeft een deelnemer zelf een lamp voor zijn nieuwe appartement gemaakt. Daarnaast heeft hij een website gerealiseerd, waarmee hij series zelfgemaakte foto’s kan presenteren. Zowel de deelnemers, begeleider én de organisatie zijn enthousiast over de toolkit en wat het heeft opgeleverd!

At Design Your Life, we are currently evaluating our toolkit. We have created 20 toolkits that we give to autistic young adults and counsellors to find out if and how it works in practice. One of those evaluations was recently completed very successfully! At AssortiMens in Oldenzaal, a participant made his own lamp for his new flat. He also realised a website, which allows him to present series of self-made photos. Both the participants, supervisor and the organisation are enthusiastic about the toolkit and what it has delivered!