Call to action 2021

Design your life! (For English scroll below)

Wij zijn op zoek naar mensen met een beperking (fysiek, zintuigelijk, of cognitief) die in de periode van 7 februari tot 22 april graag zouden willen samenwerken met tweedejaars industrieel ontwerp studenten van de Universiteit Twente om een hulpmiddel te ontwerpen voor het vergemakkelijken van je dagelijks leven. In dit ‘co-design’ project bepaal jij het onderwerp! De studenten gaan onderzoeken wie jij bent, waar je tegenaan loopt, en wat je zou helpen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld hierbij aan het vergemakkelijken van bepaalde taken, helpen ontspannen, of het verbeteren van communicatie, het kan van alles zijn (waar jij behoefte aan hebt)! De studenten maken uiteindelijk een prototype van het product wat jullie ontworpen hebben. Wees je ervan bewust dat een prototype vaak nog niet echt werkt vanwege de korte loop van dit project. Echter, het proces zelf is vaak al erg leuk en leerzaam! Hier kun je de resultaten van het project van vorig jaar bekijken: https://dyl.utwente.nl/index.php/home/designing-for-specific-users-2020/ 

Als deelnemer heb je ten minste drie keer een gesprek of ontwerpsessie met de studenten. Volgens de corona-maatregelen en de wensen van de deelnemer zal dit fysiek of online zijn. Het is ook mogelijk om tussen de gesprekken door berichten te delen via Signal of e-mail. Daarnaast word je tegen het einde van het project uitgenodigd voor de project markt, waar je de prototypes van zowel je eigen groep, als de andere groepen kan bekijken. Deelname is geheel vrijwillig en eventueel kun je deelnemen samen met je eigen begeleider. Voor meer informatie en/of vragen én het opgeven als deelnemer voor dit project kun je contact opnemen van Niels van Huizen: j.c.vanhuizen@utwente.nl 

Afbeelding: Afbeelding gemaakt om de leefwereld van de deelnemer te visualiseren.
Image: illustration created to show the life world of the participant.

Design your life! 

We are looking for people with a disability (physical, sensory, or cognitive) who would like to collaborate with second year industrial Design students at the University of Twente from 7 February till 22 April to design a tool to improve your daily life. In this ‘co-design’ project you decide the design! The students will research who you are, what you run into, and what could help you in your daily life. For example, think about products that ease specific tasks, help you relax, or improve communication, it could be anything (you need)! The students will eventually make a prototype of the product that you have designed together. However, beware that this prototype often does not work yet due to the short course of this project. Nonetheless, this project is often very fun and educational for both parties! Here you can view the results of last year’s project: https://dyl.utwente.nl/index.php/home/designing-for-specific-users-2020/ 

As a participant you will meet up with your student group at least three times for a conversation or design session. According to the corona measures and the wishes of the participant, these meetings will be on location or online. On top of this, it is also possible to have discussion over Signal or e-mail. In addition, you will be invited for the project market, where you can not only view your own prototype, but also the prototypes of the other student groups. Participation is voluntary and it is possible to participate together with your caregiver. For more information and/or question and for signing up for this project, you can contact Niels van Huizen: j.c.vanhuizen@utwente.nl